Ritim Perküsyon Dersi

TÜGVA Müzik Okulu

– Müziğin Temel Öğeleri
– Ritimli Çalgıları Tanıma
– Ritim, Ana Usuller ve Bununla İlgili Repertuar
– Bileşik Usuller ve Bununla İlgili Repertuar
– Karma Usuller ve Bununla İlgili Repertuar
– Vuruş Tekniklerine Göre Çıkarılan Tonlar Ve Bu Tonların Uygun Eserlerde Kullanım