TÜGVA’da gençler notalarla buluşuyor. Kültürümüzü, değerlerimizi, inancımızı, kısacası bizi anlayan, bizi anlatan ses ve enstrüman  icracıları yetiştirmek için Bismillah dedik.

Müzik Okulumuzda; Bağlama, Gitar, Yan flüt, Keman, Ritim, Şan, Solfej derslerimiz alanında uzman hocalarımız tarafından verilmektedir.

Notaları,  günahın ve yozlaşmanın çıkmaz sokaklarında değil, fıtratın tertemiz yoluna revan olmuş, sancısı ve derdi olanların yanında, hakkın emrine amade kılmak için ey genç sen de katıl bize. Sen de katıl ki sesimiz daha gür çıksın.

Evinde, arabasında, parkta, doğada, yalnız ya da bir toplulukla beraber iken, kısacası insanın olduğu her yerde hayatın içinde olan, tınılarıyla bazen düşündüren, bazen coşturan, bazen de hüzünlendiren, büyülü bir araç olan müziğin, bir idealinin ve bir amacının olması gerektiğinin bilincinde bir topluluk. Kâinattaki bütün nesnelerin ve çıkardıkları seslerin yüce yaratıcımızın aslında bir mucizesi olduğu ve bu sesleri notalaştırarak güzel bir makamla yine onun rızasına uygun icra etmeyi kendine şiar edinmiş bir birliktelik.

1-) Ses Eğitimi Bölümü
Bu sınıfa 12 kişi alınacaktır. Kurs eğitim süresi 96 saattir.

Ders Başlığı
A-) Şan Dersi
–  Diyaframa dayalı nefes tekniği bilgisiyle; müzikal kondisyon sağlama eğitimleri.
–  Ses rengini ve oktavlarını tespit edip; kullanım aralığını geliştirici egzersizler. (tiz-pes arası)
–  Rezonans, göğüs pozisyonu, ileri nota okuma teknikleri ve benzeri tını notalarını keşfetmeye dönül çalışmalar.
–  İstenilen müzik ekolünde repertuar oluşturma.

B-) Solfej Dersi
–  Müziğin alfabesi olan notaları sorunsuzca okumak, yazmak, tanımak ve seslendirmek.
–  Müzikte “zaman“ unsurunu iyi kullanabilmek, ritim duygusunu geliştirmek.
–  Deşifre (notası verilen bir müzik parçasını ilk bakışta seslendirmek)
–  Dikte (duyulan müzik parçasını notaya dökebilme) becerisi kazanmak ve bunu geliştirmek.

C-) Koro Dersi
– Genel Sahne Duruş ve İcra Pozisyonu
– Toplu İcra Dinleme Becerisi
– Müzikal Toplu Uyum
– Enstrüman ve İnsan Sesinin Entonasyonu
– Koral ve Solo İcrada Refakat Eğitimi
– Usuller ve Repertuar

2- Enstrüman ( Çalgı aletleri) Bölümleri
A-) Gitar
Bu sınıfa 10 kişi alınacaktır. Kurs eğitim süresi 96 saattir.

Ders Başlığı
– Yeni başlayanlar için gitar terminolojisi
– Gitar nasıl tutulur
– Gitarda temel akorlar
– Gitarda akort nasıl yapılır
– Gitarda parmak yerleşimi ve numaraları
– Pena nasıl tutulur, pena seçimi nasıl yapılır
– Bare akor nedir? Nasıl çalınır?
– Gitar klavyesi üzerinde notaların yeri
– Temel ritim egzersizleri
– Tab nasıl okunur ve niçin kullanılır
– Majör, minör kromatik gamlar
– Temel parmak egzersizleri
– Temel arpej egzersizleri

B-) Bağlama (Saz)
Bu sınıfa 10 kişi alınacaktır. Kurs eğitim süresi 96 saattir.

Ders Başlığı
– Bağlamanın Tarihçesi
– Bağlamada Tavırlar
– Uzun Sap, Kısa Sap Bağlama Tanıma
– Şelpe ve Dövme Tekniği, Süslemeler
– Bağlama Tutuşu
– Yöresel Çalgı Tekniği
– Bağlamada Akort Yapma
– Yöresel Türküler ve Açışlar
– Tezene Tutuşu
– Nota Bilgisi ve Bağlamada Uygulanışı

C-) Keman
Bu sınıfa 10 kişi alınacaktır. Kurs eğitim süresi 96 saattir.

Ders Başlığı
– Kemanın Tarihçesi
– Parmak Tekniği ve Çalgı Üzerindeki Yeri
– Klasik Batı Müziği Tarzı Tanıma
– Kulak Eğitimi
– Türk Müziği Tarzı Tanıma
– Melodi Çalma ve Repertuar Oluşturma
– Keman Tutuşu, Vücut Duruşu
– Yay Tutuşu, Yay Tekniği

D-) Ritim
Bu sınıfa 10 kişi alınacaktır. Kurs eğitim süresi 96 saattir.

Ders Başlığı
– Müziğin Temel Öğeleri
– Ritimli Çalgıları Tanıma
– Ritim, Ana Usuller ve Bununla İlgili Repertuar
– Bileşik Usuller ve Bununla İlgili Repertuar
– Karma Usuller ve Bununla İlgili Repertuar
– Vuruş Tekniklerine Göre Çıkarılan Tonlar Ve Bu Tonların Uygun Eserlerde Kullanım

E-) Yan Flüt
Bu sınıfa 10 kişi alınacaktır. Kurs eğitim süresi 96 saattir.

Ders Başlığı
– Yan Flütü Tanıma Ve Tarihçesi
– Tutuş Tekniği
– Çalmada 1. 2. ve 3. Oktav Sesler
– Staccato Ve Legato Tekniği (Artikülasyonlar)
– Hız ve Gürlük Terimleri
– Süsleme Notaları
– Trans Pozisyon
– Bütün Majör ve Minör Dizilerde Gam Ve Arpejler
– Sonat Seslendirme
– Klasik Eserlerden Oluşan Repertuar Oluşturup İcra Etme

F-) İsteğe Bağlı Olarak (Yöresel Saz, Tulum, Kemençe, Kabak Kemane, Zurna, Ney, Kaval)

G-) Konservatuara Hazırlık Sınıfı

-Nota değerliklerinin öğrenilmesi ve porte üzerinde uygulamalar
-Çok ses İşitme (Tek ses, iki ses, üç ses, dört ses ) ve analiz çalışmaları.
-Melodi Tekrarı
-Ritim tekrarı
-Deşifre okuma
-Dikte yazımı
-Metronom Takibi
-Genel müzik Bilgisi
-Tonalite kavramı
-Temel ses eğitimi (Şan)
-Enstrüman eğitimi

– Müziği teorik ve pratik olarak talep eden gençlere öğretip, onların da bu birikimi gelecek nesillere aktarmasını sağlamak
– Çağın ruhuna uygun, gençlerin heyecanını yakalayacak, fıtrata uygun müzikal üretimler yapmak
– Notaları yozlaşmanın, ahlaksızlığın, tüketim çılgınlığının, hazzın esaretinden, bir zümrenin tekelinden çıkarıp, kâinatı kuşatan yüce mesajın iklimini yeniden doğru şekilde arındırıp insanlığın ve insanımızın hizmetine sunma çabasına bir katkı sağlamak. Bu çabalarımızla gelecek nesillere hiç ölmeyecek, fetih nesli ve ruhunu, ümmet bilincini diri tutacak, onu daha da ileri bir aşamaya taşıyacak gayretleri, çalışmaları, hizmetleri, mücadeleyi sanatsal bir perspektifle ortaya koymak.

İstanbul’da bulunan lise dengi okullar, lisans, lisansüstü eğitim gören, müziği seven ve icra etme becerisi olan gençlere yöneliktir.

Müzik okulumuza başvuran gençleri kültürel ve manevi değerler doğrultusunda yeterli müzikal birikimi ve donanımı kazandırmaya yönelik eğitimlerden geçirmek. Teorik ve uygulamalı bir eğitimle, sahne sanatlarını sindirmiş, yetenekli, yenilikçi, öğretici, yorumcu, araştırmacı, yapımcı bir kadro yetiştirmek.
Kendimizi sınırlandırmadan bazen bir konser alanında, bazen bir mülteci kampında çocuklarla, bazen tel örgülere takılan çocuklarının çığlıklarına ses olmak, bazen sokak çocuklarının yanında soğuk bir akşam vakti;
onların duygu ve düşüncelerine…
Dünyayı iyiliğin, rahmetin, kardeşliğin sesi ile buluşturacağımız her yeri bir sahne, her anı israf edilmeyecek kadar değerli bir an telakki ederek yola koyulmak, bu yolda yorulmak ve bu uğurda gece, gündüz çabalamak.

– Geleceğe yönelik güçlü müzik icracıları kadrosu ve eğitmen kadrosu yetiştirip yarına hazırlamak.
– Kültürel ve manevi değerlere sahip bir kadro yetiştirmek.
– Ülkemizin müzik ve kültür altyapı gelişimine katkıda bulunmak
– Özenle seçilmiş eğitmen kadrosunun tecrübe ve altyapısını öğrencilere aktarmak, ülkemizin ve ümmetin maslahatını önceleyen, bu uğurda çıkar gözetmeden çabalayan bir öncü nesil yetiştirmek.

– Tügva Müzik Korosu (A) Grubu:
Bu sınıfa 12 kişi alınacaktır.
Programa katılan, devamlılığı sağlayan, artık belirli bir seviyeye ulaşmış olan öğrencilerin oluşturduğu ekiptir. Müzik okulunun bütün organizasyonlarda ses, enstrüman temsilcisi ve icracısıdır.

 – Tügva Müzik Alt Korosu (B) Grubu:
Bu sınıfa 20 kişi alınacaktır.
Bu grup bir üst grup olan (Tügva Müzik A Korosu) ses ve enstrümanist icracısı yetiştirme, bir okul bilinci ile sürekli öğrenci yetiştirmek amacı ile kurulacak alt sınıftır. Başarı gösteren grup üyelerinden bir üst gruba katılma imkânı sağlanacaktır.

– Medeniyetler Korosu:
Bu sınıfa 20 kişi alınacaktır.
Dillerin Allah’ın ayetleri olduğu şiarıyla kadim Anadolu dillerinden oluşacak bir repertuar oluşturmak. Bu farklı dillerden oluşan eserleri bölge icra ederek kardeşlik ağacına su vermek, kültürler arası ayırım yapmadan köprüler kurmak. Farklı dillerin, farklı yörelerin, müziklerini bir araya getirip Rumca, Kürtçe, Türkçe, Arapça, Lazca, Ermenice dillerinde eserler icra edebilecek icracılar yetiştirmek.
– Zengin Anadolu kültürünü farklı diller ile farklı tınılarını insanlara tanıtmak.
– Anadolu’nun farklı yöre sazlarını tanımak.
– Farklı yörelere ait deyişleri ve ezgileri tanımak.
– Zengin Anadolu dillerinden oluşan seçme eserleri icra etmek
– Kardeşliğimizi sağlamlaştıracak farklı dillerde yeni eserler üretmek ve bu eserleri yeni seslerle icra etmek
– Bu koromuza müzikte teorik ve pratik olarak belli bir seviyeye erişmiş kursiyerler katılabilecektir.
– Bu koromuz erkek öğrencilerimize yöneliktir..

Katılımcılarda aranan şartlar;

– Müziği sevmek ve üretken bir ruha sahip olmak.
– Lise, lisans ve lisansüstü eğitimine devam etmek, 16-35 yaş aralığında olmak.
– Programla ilgili taahhütnameyi kabul etmek (Ders ve seminerlere, okul çalışmalarına, kamplara katılmak,  verilen çalışmaları tamamlamak.)

– Belirlenen okul ve kurumlarda ücretsiz dinletiler sergilenmesi
– Kendi bünyesinde ölçme ve değerlendirme yapılması
– Sosyal sorumluluk projelerinde alınan eğitimlerin sergilenmesi
– Yaptıkları eserler ile bizlere manevi değerler konusunda katkı sunmuş sanatçılarla söyleşiler yapmak (kursiyerlerin sanatçılar ile buluşması)

– Müziğin yanında insani, ahlaki ve manevi değerlerin eğitiminin verilmesi
– Alanında kendini kanıtlamış hocalardan eğitim almak
– Programa katılarak beceri ve çalışkanlığıyla kanıtlayan öğrencilerin TÜGVA Müzik Korosu A Grubu’na katılabilme imkânına sahip olması. Bu ekip ile inandığı değerleri Türkiye çapında büyük organizasyonlarda yeteneklerini sergileyerek icra edebileceği bir alana sahip olması.
– Doğu ve Batı kültürü olan kursiyerlerin kaynaştırılması amacıyla kardeşlik köprüleri oluşturmak ve aynı zamanda farklı bölgelerin müzik kültürleri tanıştırma fırsatı oluşturmak. Anadolu Medeniyet Korosu’na katılma şansı yakalamak.

-Başvuru Tarihi: 15-30 Eylül
-Mülakat Tarihleri: 6-7 Ekim
-Sonuçlar: 10-11 Ekim
-Program Başlangıcı: 13-14 Ekim

– Kursiyerlere ses ve enstrüman eğitimi ücretsiz verilecektir.

– Kursiyerlere icra edecekleri enstrümanlar ücretsiz temin edilecektir.

– Kurs sürecinin sonunda sertifika verilecektir.

– Program sonunda kendini kanıtlayan kursiyerlerin TÜGVA Müzik Topluluğu (A Takımı) kadrosu’na katılma imkânı sağlanacaktır

-Kendini kanıtlayan kursiyerlerimiz Medeniyetler Korosu’na da katılma imkânı verilecektir.

-Başarılı ilk 10 öğrenciye Kudüs ve ya umre ödülü

-Dönem arasında öğrencilerle yurt içi gezleri

-Her dönem sonunda başarılı 5 öğrenciye dünyanın çeşitli ülkelerine seyehat

– Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez Ayvansaray/Eyüp

Başvuru formu için tıklayın.

Sonuçları öğrenmek için tıklayın.